Wit. Perfect Home
โทร 053-812-979, 098-746-1987
  • th

รีสอร์ทม่อนจ้อ


รีสอร์ทม่อนจ้อ

สร้างอยู่ที่ ต.โป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา อยู่ข้างโรงเก็บผลผลิตโครงการหลวงหนองหอย
( บ้านรีสอร์ทม่อนจ้อ  BaanMonJor @เชียงใหม่ )

 

4444