Wit. Perfect Home
โทร 053-812-979, 098-746-1987
  • th

ผลงานปี 2563


ผลงานปี 2563

 

 

 

"ผลงานปี 2563"

งานก่อสร้างอาคารโกดังขายสินค้าซุปเปอร์สโตร์พร้อมที่พักอาศัย

 

 

งานเทถนนรอบตัวอาคาร วันที่ 15/01/2020

วางแผนทำแนวรั้วรอบอาคาร วันที่ 28/01/2020

งานรั้วรอบอาคาร วันที่ 11/02/2020

งานเทถนนทั้งหมด วันที่ 26/02/2020

เทพื้นขัดมันแล้วเจ้าของแวะมาเยี่ยม วันที่ 06/03/2020

ทำบุญเข้าอาคาร วันที่ 19/05/2020

 

"ผลงานปี 2563"

งานก่อสร้างโรงเรือนแบบปิดและแปลงเกษตรสาธิตและวิจัย

 

 

 

 

"ผลงานปี 2563"

งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงแรม Anantara

 

 

 

 

 

งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงแรม Anantara