Wit. Perfect Home
โทร 053-812-979, 098-746-1987
  • th

ผลงานปี 2561


ผลงานปี 2561

 

 

 

"ผลงานปี 2561"

งานก่อสร้างอาคารโกดังขายสินค้าซุปเปอร์สโตร์พร้อมที่พักอาศัย

 

 

งานขึ้นครูและวางผังเสาเอก วันที่ 12/11/2018

เคลียพื้นที่ขุดหลุมฐานราก วันที่ 26/11/2018

งานลงเสาเอกพร้อมเทฐานราก วันที่ 27/11/2018

งานเทฐานรากอาคารโกดัง วันที่ 11/12/2018

>